Betingelser – det med småt

Bestilling / Kontrakt
Når du bestiller et / eller flere produkter, vil du modtage en udlejningskontrakt. Denne kontrakt er en sikkerhed for, at der ikke skal opstå nogen misforståelser mellem os som udlejer og dig som arrangør. Sørg derfor altid for at læse den grundigt igennem, og check at alle oplysningerne, som f.eks. adresser, telefon numre og kontaktpersoner, er korrekte. Er der aftalt noget specifikt med udlejer bør dette også fremgå af kontrakten. Kontrakten skal underskrives og returneres hurtigst muligt, da vi kun kan reservere aktiviteterne kortvarigt.

Godkendelse og forsikringer
De aktiviteter der kræver godkendelse, gennemses og synes hvert år af Teknologisk Institut. Tilsynspapirer kan fremsendeshvis dette ønskes.Der er ligeledes tegnet de lovpligtige erhvervsansvars- samt produktansvarsforsikringer hos Lokal Forsikring. Forsikringerne dækker ikke skader der kan ske på brugerne under benyttelse af aktiviteterne. Alle aktiviteter benyttes på eget ansvar, og det er derfor den private fritidsulykke forsikring, der bør dække hvis der skulle ske et uheld.

Offentlige arrangementer
Hvis dit arrangement er åbent for offentligheden, så skal der altid søges om en polititilladelse. Denne ansøgning laves sammen med udlejningskontrakten. Du skal sammen med ansøgning sende kopi af tilsynsbøger, forsikringspapirer samt evt. samtykkeerklæringer, hvis opsynspersonale endnu ikke er fyldt 18 år. Det er udelukkende arrangørens ansvar, at der skaffes tilladelse, såfremt der ingen tilladelse foreligger, kan politiet lukke aktiviteterne og straffe med bøde. Den nye lov kræver at alle aktiviteter, som er omfattet af bekendtgørelse om forlystelser, skal være under konstant opsyn, hvis ikke, skal de lukkes ned. Et godt råd er altid at søge polititilladelsen inden annoncering/markedsføring påbegyndes.

Selvpasser – Opsyn
Lejede aktiviteter uden personale til opsyn, henstår for lejers regning og risko i lejeperioden. Vi leverer og opsætter størstedelen af alle aktiviteter, såfremt man selv forestår opsætningen, skal denne gøres i henhold til vejledningen. Såfremt vejledningen ikke følges, fraskrives alt ansvar. Vi giver instruktioner omkring brug og sikkerhed. Derudover medfølger der en vejledning med informationer og krav, der skal opfyldes. Der kræves konstant opsyn på de fleste produkter. Opsynspersonalet skal være fyldt 16 år. Hvis opsynspersonalet er under 18 år, skal der foreligge en samtykkeerklæring fra forældrene. I tilfælde af regn og blæst (se vejledning) skal aktiviteterne lukkes af hensyn til sikkerheden.

Hvis uheldet er ude……
Skulle det uheldige ske, at der er problemer med et af vores produkter, skal man kontakte os på telefon 51 34 35 19.

De fleste problemer kan afhjælpes over telefonen.